United Softball Association - Pittsburgh Batting Stats - 2022 Regular Season
 

Pittsburgh


.
  

Batting Stats - 2022 Regular Season Stats

Filter By: Qualified Players (Minimum of 11 GP)
Batting Leaders (Qualified Players - Minimum of 11 GP)
Batting Avg Home Runs RBI OBP Hits
Talha Kapadiya
AVG 0.837
HR 0
RBI 14
HITS 36
Umar Govani
HR 1
AVG 0.468
RBI 14
HITS 22
Sathish T
RBI 25
HR 1
AVG 0.629
HITS 39
Talha Kapadiya
OBP 0.826
HR 0
RBI 14
HITS 36
Sathish T
HITS 39
HR 1
RBI 25
AVG 0.629

RK Player GP AB R Hits 2B 3B HR RBI BB SO SF AVG OBP SLG
1 Moin  Shaikh 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
2 Asim x 2 8 3 7 2 1 0 3 0 0 0 0.875 0.875 1.375
3 Talha Kapadiya 13 43 23 36 9 2 0 14 2 0 1 0.837 0.826 1.140
4 Muhammad T 14 49 20 34 11 0 1 20 1 2 1 0.694 0.686 0.980
5 Salman Makda 12 38 12 24 3 1 0 6 0 3 0 0.632 0.632 0.763
6 Sathish T 19 62 16 39 5 4 1 25 1 1 0 0.629 0.635 0.887
7 Ma'az  Jahir 14 45 14 27 2 1 0 10 0 3 0 0.600 0.600 0.689
8 Musa Raveendran 11 38 12 22 5 3 0 11 1 1 0 0.579 0.590 0.868
9 Ismail Umarwadia 8 26 6 14 0 3 0 9 2 0 0 0.538 0.571 0.769
10 Abubakar Shaikh 16 55 21 28 7 0 0 15 2 1 0 0.509 0.526 0.636
11 Ahmed X 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.500 0.500 0.500
12 Ubidullah X 3 10 1 5 1 1 0 5 0 1 0 0.500 0.500 0.800
13 Prushodhj Niranjan 17 48 15 24 5 2 0 13 5 5 1 0.500 0.537 0.688
14 Hareeshan  Gunabalasingam 6 16 3 8 1 0 0 5 1 1 1 0.500 0.500 0.563
15 Abisan  Sadheeshan 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0.500 0.500 1.000
16 Yusuf Rahaman 17 55 14 27 4 2 0 15 2 2 1 0.491 0.500 0.636
17 Rizwan Shaikh 12 36 12 17 2 2 0 10 1 1 0 0.472 0.486 0.639
18 Umar Govani 16 47 12 22 5 1 1 14 2 2 0 0.468 0.490 0.681
19 Abdullah Sedu 19 69 11 31 3 1 0 16 1 2 1 0.449 0.451 0.522
20 Nirushan Nithiyananthan 4 7 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0.286 0.375 0.286
21 Usman Kayka 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
22 Mall X 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000

Glossary
GP: Games Played AB: At Bats R: Runs H: Hits 2B: Doubles
3B: Triples HR: Home Runs RBI: Runs Batted In BB: Walks SO: Strikeouts
SF: Sac. Fly OBP: On Base Percentage SLG: Slugging Percentage Avg: Batting Average DPOG: Defensive Player of Game
OPOG: Offensive Player of Game Qualified: Player must play 11 games. (1/2 of Max GP)
Click here to learn how stats are calculated.